Šitbořice

Obec Šitbořice

Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna, v místech, kde se Dyjskosvratecký úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a Svatojánkem.

Aktuálně

361-255-2893

18. 11. 2018 | Kultura

586-382-8297

dne 28.11.2018 od 8:00 do 16:00 hod.

05. 11. 2018 | Úřední deska

(844) 250-4778

ze dne 17.09.2018

27. 09. 2018 | 2076825426

archiv